Menu Cliphub.io

[Vietsub] Dolmen X (4/4) (4 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 07/11/2019 09:49

Taichou (Đội Trưởng), Ichii, Nii, Sai và Yoi là những người ngoài hành tinh ở vũ trụ xa xôi. Nhiệm vụ của họ là xâm chiếm Trái Đất mà không được gây ra chiến tranh hay làm ô nhiễm hành tinh này. Tuy nhiên yêu cầu đó không hề dễ dàng nên họ vẫn chưa có động tĩnh gì dù đã ở Trái Đất hơn 2 tháng. Một ngày nọ, để làm mọi người phấn chấn tinh thần, Yoi là cô gái duy nhất trong nhóm đã rủ bốn chàng trai đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc idol nam. Bị ấn tượng bởi sự cuồng nhiệt trong buổi biểu diễn, họ nảy ra ý tưởng trở thành top idol để nắm lấy trái tim của người Trái Đất nhằm xâm chiếm hành tinh này.

[Vietsub] Dolmen X ep 3

Taichou (Đội Trưởng), Ichii, Nii, Sai và Yoi là những người ngoài hành tinh ở vũ trụ xa xôi. Nhiệm vụ của họ là xâm chiếm Trái Đất mà không được gây ra chiến tranh hay làm ô nhiễm hành tinh này. Tuy nhiên yêu cầu đó không hề dễ dàng nên họ vẫn chưa có động tĩnh gì dù đã ở Trái Đất hơn 2 tháng. Một ngày nọ, để làm mọi người phấn chấn tinh thần, Yoi là cô gái duy nhất trong nhóm đã rủ bốn chàng trai đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc idol nam. Bị ấn tượng bởi sự cuồng nhiệt trong buổi biểu diễn, họ nảy ra ý tưởng trở thành top idol để nắm lấy trái tim của người Trái Đất nhằm xâm chiếm hành tinh này.

[Vietsub] Dolmen X ep 2

Taichou (Đội Trưởng), Ichii, Nii, Sai và Yoi là những người ngoài hành tinh ở vũ trụ xa xôi. Nhiệm vụ của họ là xâm chiếm Trái Đất mà không được gây ra chiến tranh hay làm ô nhiễm hành tinh này. Tuy nhiên yêu cầu đó không hề dễ dàng nên họ vẫn chưa có động tĩnh gì dù đã ở Trái Đất hơn 2 tháng. Một ngày nọ, để làm mọi người phấn chấn tinh thần, Yoi là cô gái duy nhất trong nhóm đã rủ bốn chàng trai đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc idol nam. Bị ấn tượng bởi sự cuồng nhiệt trong buổi biểu diễn, họ nảy ra ý tưởng trở thành top idol để nắm lấy trái tim của người Trái Đất nhằm xâm chiếm hành tinh này.

[Vietsub] Dolmen X ep 1

Taichou (Đội Trưởng), Ichii, Nii, Sai và Yoi là những người ngoài hành tinh ở vũ trụ xa xôi. Nhiệm vụ của họ là xâm chiếm Trái Đất mà không được gây ra chiến tranh hay làm ô nhiễm hành tinh này. Tuy nhiên yêu cầu đó không hề dễ dàng nên họ vẫn chưa có động tĩnh gì dù đã ở Trái Đất hơn 2 tháng. Một ngày nọ, để làm mọi người phấn chấn tinh thần, Yoi là cô gái duy nhất trong nhóm đã rủ bốn chàng trai đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc idol nam. Bị ấn tượng bởi sự cuồng nhiệt trong buổi biểu diễn, họ nảy ra ý tưởng trở thành top idol để nắm lấy trái tim của người Trái Đất nhằm xâm chiếm hành tinh này.

[Vietsub] Dolmen X ep 4

Taichou (Đội Trưởng), Ichii, Nii, Sai và Yoi là những người ngoài hành tinh ở vũ trụ xa xôi. Nhiệm vụ của họ là xâm chiếm Trái Đất mà không được gây ra chiến tranh hay làm ô nhiễm hành tinh này. Tuy nhiên yêu cầu đó không hề dễ dàng nên họ vẫn chưa có động tĩnh gì dù đã ở Trái Đất hơn 2 tháng. Một ngày nọ, để làm mọi người phấn chấn tinh thần, Yoi là cô gái duy nhất trong nhóm đã rủ bốn chàng trai đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc idol nam. Bị ấn tượng bởi sự cuồng nhiệt trong buổi biểu diễn, họ nảy ra ý tưởng trở thành top idol để nắm lấy trái tim của người Trái Đất nhằm xâm chiếm hành tinh này.