Menu Cliphub.io

[Vietsub] Koe Girl (10/10) (10 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 18/09/2018 12:51

Kikuchi Makoto là con gái của chủ cửa hàng rau quả. Một ngày nọ cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và chiêu mộ cô tham gia công việc lồng tiếng. Và thế là cô gái bình thường ấy bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành một Seiyuu.

[Vietsub] Koe Girl ep 3

Nội dung: Kikuchi Makoto là con gái của chủ cửa hàng rau quả. Một ngày nọ cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và chiêu mộ cô tham gia công việc lồng tiếng. Và thế là cô gái bình thường ấy bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành một Seiyuu.

[Vietsub] Koe Girl ep 6

Nội dung: Kikuchi Makoto là con gái của chủ cửa hàng rau quả. Một ngày nọ cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và chiêu mộ cô tham gia công việc lồng tiếng. Và thế là cô gái bình thường ấy bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành một Seiyuu.

[Vietsub] Koe Girl ep 1

Nội dung: Kikuchi Makoto là con gái của chủ cửa hàng rau quả. Một ngày nọ cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và chiêu mộ cô tham gia công việc lồng tiếng. Và thế là cô gái bình thường ấy bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành một Seiyuu.

[Vietsub] Koe Girl ep 5

Nội dung: Kikuchi Makoto là con gái của chủ cửa hàng rau quả. Một ngày nọ cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và chiêu mộ cô tham gia công việc lồng tiếng. Và thế là cô gái bình thường ấy bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành một Seiyuu.

[Vietsub] Koe Girl ep 2

Nội dung: Kikuchi Makoto là con gái của chủ cửa hàng rau quả. Một ngày nọ cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và chiêu mộ cô tham gia công việc lồng tiếng. Và thế là cô gái bình thường ấy bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành một Seiyuu.

[Vietsub] Koe Girl ep 4

Nội dung: Kikuchi Makoto là con gái của chủ cửa hàng rau quả. Một ngày nọ cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và chiêu mộ cô tham gia công việc lồng tiếng. Và thế là cô gái bình thường ấy bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành một Seiyuu.

[Vietsub] Koe Girl ep 10

Nội dung: Kikuchi Makoto là con gái của chủ cửa hàng rau quả. Một ngày nọ cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và chiêu mộ cô tham gia công việc lồng tiếng. Và thế là cô gái bình thường ấy bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành một Seiyuu.

[Vietsub] Koe Girl ep 9

Nội dung: Kikuchi Makoto là con gái của chủ cửa hàng rau quả. Một ngày nọ cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và chiêu mộ cô tham gia công việc lồng tiếng. Và thế là cô gái bình thường ấy bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành một Seiyuu.

[Vietsub] Koe Girl ep 7

Nội dung: Kikuchi Makoto là con gái của chủ cửa hàng rau quả. Một ngày nọ cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và chiêu mộ cô tham gia công việc lồng tiếng. Và thế là cô gái bình thường ấy bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành một Seiyuu.

[Vietsub] Koe Girl ep 8

Nội dung: Kikuchi Makoto là con gái của chủ cửa hàng rau quả. Một ngày nọ cô được một người tìm kiếm tài năng phát hiện và chiêu mộ cô tham gia công việc lồng tiếng. Và thế là cô gái bình thường ấy bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành một Seiyuu.