Menu Cliphub.io

VIETSUB - Tổng hợp TV Shows (2015 - 2017) (32 video - 1 phim)

Cập nhật mới nhất 02/07/2019 04:52

From REVELution Subteam

[VIETSUB] 160321 HELLO COUNSELOR EP 267 - RED VELVET - Irene & Wendy

Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 170214 Red Velvet Show! Champion Behind

877

https://drive.google.com/open?id=1k5lI1sVDiyCRO3ctshT7mleg39wJ0THO

[VIETSUB] 170715 Knowing Brothers Ep 84 - Red Velvet

Pre-released Clip: https://drive.google.com/open?id=0B9EtuAownVwpN3VyRVRHTnpJdUk Full-show: https://drive.google.com/file/d/0B5VGbrcHCkWIRmRvT2d1dzlSOHM/view Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 150928 WENDY <76 - 70 = Love> @CPR Heart Song

Drive: https://drive.google.com/open?id=1bSfVVgpYdK7p3aky87wwHZHixSlpSqKU Fanpage: https://www.fb.com/RedVelvetVNFC/ Subteam: https://www.fb.com/REVELutionsubteam/

[VIETSUB] 160401 Yu Huiyeol's Sketchbook Ep. 313 - Red Velvet Full Cut

Drive: https://drive.google.com/open?id=1wTqREcA37zZi-4ZDYDgyU76qgwalRPc6 Fanpage: https://www.fb.com/RedVelvetVNFC/ Subteam: https://www.fb.com/REVELutionsubteam/

[VIETSUB] 170722 SNL 9 – Saturday Night Live Korea - Red Velvet

Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 171208 KBS Entertainment Weekly - Red Velvet’s School Attack

4209

Cập nhật đầy đủ vietsub tại: revelutionsubteam.cliphub.io

[VIETSUB] LeVel Up! Project Mùa 1 - RED VELVET

LeVel Up! Project Ep. 1+2+3

Drive: https://bit.ly/2ZWDE6k Fanpage: fb.com/RedVelvetVNFC/ Thông báo link hỏng hoặc các yêu cầu khác vui lòng liên hệ: fb.com/REVELutionsubteam/

[VIETSUB] 161224 Laundry Day - Christmas Special - Irene & Wendy Cut

Drive: https://drive.google.com/open?id=1yzerwLP4RpG2yk6cQ33-JgUGZfSJNolw Fanpage: fb.com/RedVelvetVNFC/ Subteam: fb.com/REVELutionsubteam

[VIETSUB] 170421 tvN Men Who Leapt Through Time – Red Velvet

Without WENDY, JOY Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 161112 LAUNDRY DAY EP4 – JOYSEULRENE

Visit us for more Red Velvet update: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/ Link dự phòng: http://www.dailymotion.com/video/x536xrg

[VIETSUB] [MV Commentary] 170223 MV ROOKIE REACTION

Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 170302 New YangNam Show - Red Velvet

Without JOY Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 170731 OPPA THINKING Ep. 11 - Red Velvet

Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 170120 tvN Raid the Convenience Store EP2 – Red Velvet

Without SEULGI Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 171201 RED VELVET - K-RUSH

927

Vietsub is brought to you by #REVELution https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 160904 WENDY @PROBLEMATIC MAN

Visit us for more Red Velvet update: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] Let's eat dinner together - IRENE, JOY

5786

Vietsub được thực hiện bởi REVELution https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 170224 RED VELVET SINGDERELLA

Without JOY Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 161226 REVEL @IDOL PARTY

Without YERI Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] [REVELution] MV COMMENTARY - Russian Roulette - RED VELVET

Visit us for more Red Velvet update: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/ Link dự phòng: http://www.dailymotion.com/video/x4vhfi5

[VIETSUB] 170504 Style Follow Ep.03 – IRENE & SEULGI

Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 170806 MBC Idol Men - Rap Battle - Red Velvet

4209

Drive: https://drive.google.com/open?id=1aZICFXea1T1UGfe5kxPFS8X8UrgEgWXy Visit us: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 160907 WEEKLY IDOL EP.267 RED VELVET

Visit us for more Red Velvet update: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] [REVELution] [Behind the scenes] Red Velvet Russian Roulette” Mcountdown

Visit us for more Red Velvet update: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] [REVELution] 160927 | Red Velvet Cut | MBC MUSIC Show Champion Behind E22

Visit us for more Red Velvet update: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] [REVELution] 160929 MCD Red Velvet Dance Together

Visit us for more Red Velvet update: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[REVELution] [VIETSUB] 160914 eNews Red Velvet Russian Roulette Making Music Video BTS

Visit us for more Red Velvet update: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 170717 HELLO COUNSELOR - RED VELVET Ep.334

With WENDY & JOY From REVELution with Luv Visit us for more Red Velvet updates: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/

[VIETSUB] 171129 WEEKLY IDOL - RED VELVET EP 331

2803

[VIETSUB] 171129 WEEKLY IDOL - RED VELVET EP 331 Vietsub được thực hiện bởi REVELution. Vui lòng không RE-UP Time cap: SonBae, LiB, PW Time thoại: kshow Trans cap: Vivi, Sa, LiB Trans thoại: Sa, LC, Phuong Type: PW, LiB Edit: LiB Encode: Kelvin Cập nhật tin tức của Red Velvet: https://www.facebook.com/RedVelvetVNFC/