Menu Cliphub.io

AOA 에이오에이

01/01/1970

Nhóm nhạc nữ

South Korea

Nữ

AOA

1 nhóm nhạc thần tượng nữ Hàn Quốc, thuộc quyền quản lý của FNC Entertainment. Ban nhạc 6 thành viên bao gồm: Jimin, Yuna, Mina, Hyejeong, Seolhyun và Chanmi.
Nhóm ra mắt với single "Angel's Story" vào 30 tháng 7 năm 2012.
Thành viên Choa rời nhóm vào năm 2017, nhóm sẽ hoạt động với 6 thành viên còn lại.

CÁC SỰ KIỆN

2012 : Angel's Story và Wanna Be

2013 : Moya, AOA Black và Red Motion

2014 : Miniskirt, Short Hair, ra mắt tại Nhật Bản và Like a Cat

2015 : Heart Attack và Ace of Angels

2016 : AOA Cream, Good Luck và Runway, và You Kyung rời nhóm

2017 : AOA phát hành album phòng thu tiếng Hàn đầu tiên của nhóm mang tên Angel's Knock vào ngày 02 Tháng 1 năm 2017. Ngày 23 tháng 6 năm 2017, công ty chủ quản của AOA thông báo rằng thành viên hát chính của nhóm, Choa, sẽ rời nhóm.

Ảnh của AOA

Nội dung liên quan