Menu Cliphub.io

Địch Lệ Nhiệt Ba

03/06/1992

Diễn viên,Người mẫu

China

Nữ

ĐịCH Lệ NHIệT BA

Danh sách phim tham gia:

Diamond Lover (2016) as Gao Wen
Gu Jian Qi Tan (Hunan TV, 2014) as Fu Qu
Mei Ren Zhi Zao (Hunan TV, 2014) as Qing Cheng
Feng Zhong Qi Yuan (2014) as Concubine Wei
Seven Swordsmen (CCTV, 2006) as Man Lin Na.

Ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba

Nội dung liên quan