Menu Cliphub.io

Nhiếp Viễn

17/03/1978

Diễn Viên

China

Nữ

NHIếP VIễN

Nhiếp Viễn (sinh ngày 17 tháng 3 năm 1978) là nam diễn viên Trung Quốc.

CÁC SỰ KIỆN

2018 : Diên Hy Công Lược (phim truyền hình 2017) vai Càn Long (hợp tác Xa Thi Mạn, Tần Lam,...)

2014 : Long Môn Phi Giáp (phim truyền hình 2014) vai Triệu Hoài An (Hợp tác với Diệp Tuyền, Mao Tuấn Kiệt)

2015 : Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ (phim truyền hình 2015) vai Hoàng Thái Cực (hơp tác Cảnh Điềm, Cảnh Nhạc, Hà Hoa)

Ảnh của Nhiếp Viễn

Nội dung liên quan