Menu Cliphub.io

Eisaya Hosuwan

04/07/1996

Diễn viên, Người mẫu

Thailand

Nữ

OOM

Phim Truyền Hình đã đóng:
Tai Ngao Jan (Ch.3/2015)
Patiharn Ruk Karn Kob Fah (Ch.3/2015)
Duang Jai Pisut 2016 với Khame Narawit Chitbanchong (Ch.3/2016)
Tiang Nangmai với Pop Thagoon Karnthip (Ch.3/2017)
The Man Series với Rungsit Sarnkingthong (Ch.3/2019)
Raeng Ngao Raeng Kaen (Ch.3/2019)
Kaew Klang Dong 2019 (Cô Gái Hoang Dã) với Mai Warit Sirisantana (Ch.3/2019)

Phim Điện Ảnh:
Thiên Tài Bất Hảo

Ảnh của Oom

Nội dung liên quan