Menu Cliphub.io

Park Bo Gum

16/06/1993

Diễn Viên

South Korea

Nam

PARK BO GUM

Chương trình TV:
Reply 1988 (tvN, 2015)
I Remember You (KBS2, 2015)
Producer (KBS2, 2015) cameo
Nae Il's Cantabile (KBS2, 2014)
Wonderful Days (KBS2, 2014)
Wonderful Mama (SBS, 2013)
Drama Special Season 3 - Still Cut (KBS2, 2012)
Bridal Mask (KBS2, 2012)
Hero (OCN, 2012)
Phim:
Coin Locker Girl (2015)
A Hard Day (2014)
The Admiral: Roaring Currents (2014)
Twinkle-Twinkle Pitter-Patter (2014)
Runway Cop (2012)
Blind (2011)

CÁC SỰ KIỆN

2018 : Vai nam chính trong phim Encounter

Ảnh của Park Bo Gum

Nội dung liên quan