Menu Cliphub.io

Swings

14/10/1986

Rapper

South Korea

Nam

MOON JI-HOON

Moon Ji-hoon, nổi tiếng hơn bởi tên sân khấu Swings, là một rapper Hàn Quốc. Trước đây dưới nhãn hiệu Brand New Music, anh hiện đang ký hợp đồng với hãng thu âm riêng của mình, Just Music Entertainment

CÁC SỰ KIỆN

2018 : Vai trò Nhà Sản xuất trong Show Me The Money 777 team Giriboy&Swings

Ảnh của Moon Ji-hoon

Nội dung liên quan