Menu Cliphub.io

Văn Tuấn Huy

10/06/1996

Ca sĩ, Diễn viên

China

Nam

JERRY JUN

Tham gia nhóm Seventeen từ năm 2015

Ảnh của Jerry Jun

Nội dung liên quan